Završena obnova crkve Presvetog Trojstva u Blagaju

12
lis
Završetak obnove katoličke crkve u Blagaju je vijest koja će zasigurno obradovati katoličke vjernike Mostara, ali i sve ljubitelje starine.
Bljesak.info je već pisao o radovima na crkvi Presvetog Trojstva u Blagaju, a danas možemo i objaviti kako je obnova završila.
Na crkvi je obnovljena krovna konstrukcija, urađeni su limarski radovi i drenaža objekta. Unutar crkve su obnovljeni zidovi, rekonstruiran je oltar, te je izrađena lamperija. Pri obnovi su korišteni samo izvorni materijali uz zadržavanje što više postojećih detalja. Potrebno je još urediti parter, čime će obnova crkve biti zaokružena.
Izvođač radova, DZG „Građevinar Fajić“ je vršio rekonstrukciju crkve po posebnim pravilima struke, jer ju je Federalno ministarstvo kulture proglasilo zaštićenim nacionalnim spomenikom.
Rekonstrukcija crkve je započela krajem 2010. godine. Financirali su je Župa Presvetog Trojstva i njeni župljani, te Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Župni dvor koji se nalazi u neposrednoj blizini crkve još uvijek nije obnovljen. Za to su potrebna financijska sredstva koja još nisu osigurana, ali je značajno napomenuti kako je za župni dvor završen projekt rekonstrukcije.