Bit će kazni za parking: Knezović poslao mail sa Zakonom o prometu u BiH

05
Sep
U Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini u svibnju 2007. godine dodao se novi stavak, koji glasi:
"(2) Ne može se registrirati vozilo niti produžiti rok važenja registracije vozila čiji vlasnik ima neplaćenu novčanu kaznu ili troškove prekršajnog postupka ili druge obveze evidentirane Registru novčanih kazni sukladno važećim zakonima o prekršajima u BiH."
Naveo je ovo u mailu medijima direktor MO parkinga Mladen Knezović, želeći na ovaj način javnosti dati do znanja da će ipak biti kažnjeni oni koji ne budu plaćali parking na mostarskim ulicama.
Naime, nakon uvođenja naplate parkinga, došlo je do kontradiktornih izjava gradonačelnika Mostara Ljube Bešlića, koji je rekao kako će biti kažnjavani vozači koji ne budu plaćali parking, dok je Knezović rekao kako još uvijek nema načina da se kazne naplate te da poduzeće MO parking nastoji ući u sustav kažnjavanja. Dodatno je zakomplicirala izjava iz policije kako neće raditi ničiji tuđi posao, pa tako ni naplaćivati kazne za neplaćanje parkinga.
Knezović je novinarima proslijedio i odluke odjavljene u Službenom glasniku Grada Mostara. Tako se u onoj iz srpnja 2008. godine navodi odluka o osnivanju Javnog poduzeća 'Mostar parking'. Prema navedenom, poduzeće je osnovano za ''organizaciju rada u sustavu parkiranja, organizaciju, naplatu i kontrolu parkiranja na području Grada Mostara, uvođenje samonaplate putem parking-kartica, parkirnih automata i mobilnih telefona, uvođenja nove, suvremene, kompatibilne tehnološke i programske opreme, uz povezivanje na ostalne bazične centre u Gradu (MUP, banke, sudovi i sl.), prilagođavanje postojećih i planiranih (novih) parkirališta zahtjevima bržeg i sigurnijeg pristupa i odlaska s parkirališta uz primjereniju zaštitu prirodne sredine (zaštita stabala, zaštita tla, čišćenje parkirališnih površina)''.
Knezović je novinarima proslijedio i Odluku o sigurnosti cestovnog prometa na području Grada Mostara iz prosinca 2006. Godine. U toj odluci navodi se kako je zaustavljanje i parkiranje vozila na pojedinim prometnicama ili dijelovima prometnica u naseljima dopušteno na mjestima koje odrweđuje Odjel za urbanizam i građenje i koja su označena prometnom signalizacijom.
U istoj odluci navodi se kako su javna parkirališta određena u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom te da mogu biti bez vremenskog ograničenja, vremenski ograničena kao i rezervirani prostor za prakiranje.
U Članu 22. spomenute odluke navodi se kako se na javnim parkiralištima koje odredi Odjel za urbanizam i građenje može naplaćivati naknada za parkiranje.
''Parkirališni bunt'' u Mostaru još uvijek traje. Označena parking mjesta na kojima se vrši naplata još su uvijek dobrim dijelom prazna, a ne prestaju rasprave treba li ili ne plaćati parking te je li poduzeće MO parking radi legalno.
Parkiranje je, slažu se mnogi, pokazalo kako se u gradu na Neretvi mnoge stvari rade na ''ho-ruk'' te kako se odluke donose prije kvalitetne razrade problema. Tako primjerice, stanari zgrada još uvijek čekaju na koji način će se riješiti njihov status kada je parkiranje u pitanju.